کاور بدنه خودرو توصیف عمل خودرو از کامل و یا جزئی پوشش رنگ اصلی یک وسیله نقلیه با بسته بندی وینیل از رنگ های مختلف، و گاهی اوقات همان رنگ با پایان های متفاوت مانند براق، مات و یا لایه محافظ روشن است.

اصطلاحات دیگری که برای استفاده از وینیل بسته بندی خودرو استفاده می شود عبارتند از: بسته بندی ماشین ، بسته بندی رنگ ، بسته بندی تغییر رنگ ، گرافیک و...

کاور بدنه خودرو توصیف عمل خودرو از کامل و یا جزئی پوشش رنگ اصلی یک وسیله نقلیه با بسته بندی وینیل از رنگ های مختلف، و گاهی اوقات همان رنگ با پایان های متفاوت مانند براق، مات و یا لایه محافظ روشن است.

اصطلاحات دیگری که برای استفاده از وینیل بسته بندی خودرو استفاده می شود عبارتند از: بسته بندی ماشین ، بسته بندی رنگ ، بسته بندی تغییر رنگ ، گرافیک وسیله نقلیه و فیلم محافظت از رنگ .

بیشتر

کاور بدنه خودرو