پد های زبر آبی

در قطرهای مختلف ، از 40 میلی متر برای نانو تا اندازه 180 میلی متر برای پولیش های LHR21 موجود است ، وصله های فوم مداری RUPES درشت Blue Random ، به سرعت با خراش های درجه P1500 بر روی رنگهای تازه هنگام جفت شدن با Zephir Gloss Random تصادفی مداری حذف می شوند. ترکیب. مواد و طرح های ویژه کف آبی مخصوصاً به حداکثر رساندن کارآیی BigFoot Random Orbital Dual و Triple Action Polishers طراحی شده اند.

پد های زبر آبی 5 محصول وجود دارد

لیست مقایسه محصولات

انصراف