داستان ما

Chemical Guys ارائه دهنده خدمات در سراسر جهان با بالاترین کیفیت مواد شیمیایی مراقبت از اتومبیل ، لوازم جانبی ماشین شستشو ، لنت ، دستگاه و از همه مهمتر دانش است. Chemical Guys یک نام جهانی در صنعت مراقبت از خودرو ، شستشوی ماشین ، جزئیات و مراقبت از خودرو ایجاد کرده است. تجربیات ترکیبی تیم ما باعث شده است که درک بهتری از خواسته های ص...

داستان ما

Chemical Guys ارائه دهنده خدمات در سراسر جهان با بالاترین کیفیت مواد شیمیایی مراقبت از اتومبیل ، لوازم جانبی ماشین شستشو ، لنت ، دستگاه و از همه مهمتر دانش است. Chemical Guys یک نام جهانی در صنعت مراقبت از خودرو ، شستشوی ماشین ، جزئیات و مراقبت از خودرو ایجاد کرده است. تجربیات ترکیبی تیم ما باعث شده است که درک بهتری از خواسته های صنایع به دست آوریم و در به دست آوردن یک بینش کاملی از نیازهای مشتریان به ما کمک شایانی کند.

بیشتر

کمیکال گایز