CERAMIC PRO

لیست محصولات این تولید کننده CERAMIC PRO

سرامیک پروپوشش محافظتی رنگ سرامیکی Pro 9H یک پوشش بالاتر با درجه بالاتر 9H با مقاومت شیمیایی برتر، اثر سوپر هیدروفوفی، مقاومت UV، مقاومت در برابر خراش، مقاومت در برابر دمای و مقاومت خوردگی است


این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.