فهرست محصولات این تولید کننده CERAMIC PRO

سرامیک پرو ایران

سرامیک پروپوشش محافظتی رنگ سرامیکی Pro 9H یک پوشش بالاتر با درجه بالاتر 9H با مقاومت شیمیایی برتر، اثر سوپر هیدروفوفی، مقاومت UV، مقاومت در برابر خراش، مقاومت در برابر دمای و مقاومت خوردگی است


بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.