RUPES PAD COARSE 5/6

40%

9.BF150H

New

200

1,122,000 ریال

1,870,000 ریال

پد اسفنجی پولیش زبر روپس RUPES 130/150 mm

عملکرد برش سریع با سطوح بالای کلاس در رده خود موجود برای دستگاه دوگانه عمل ، تصادفی یا چرخ دنده ، و برای تک چرخش عمل .ساختار سلول های مختلف، رزین و شکل اتصالات عمل دستگاه های مختلف و بهینه سازی شده برای روپس  ترکیب ویسکوزیته و روغن کاری. ترکیبات آبی COARSE توصیه می شود.

    Rate this product

    for help others rate this product

other products in the same category: