RainX® Headlight Restorer - 5 oz.

800001809

New

40

2,410,000 ریال

پوليش چراغ rainx 800001810

Rain-X Refresher می تواند به بهبود دید و رانندگی کمک کند با بازگرداندن چراغ های زرد، زرد به روشن. Rain-X Refresher بهتر است برای زنگ های خفیف و یا مه در چراغهای جلو، در حالی که کیت ترمیم کیت Rain-X برای چراغ های اکسید شده بیشتر توصیه می شود. اضافه بار، چراغهای پلاستیکی به اکسیداسیون تبدیل می شوند تا رطوبت و زرد شدن آنها را افزایش دهد. این باعث می شود که چراغهای جلو نور بیشتری روشن شود، که برای راننده و دیگران در جاده خطرناک است. برای 40 سال گذشته، Rain-X رانندگان را با محصولاتی عرضه کرده است تا به آنها کمک کند تا عناصر را از بین ببرند. تمام محصولات Rain-X طراحی شده اند تا مشتریان خود را با قدمت اعتماد به نفس بیشتری از مادر طبیعت در جاده ها دور نگه داریم.

    Rate this product

    for help others rate this product

other products in the same category: