سیما شو-sema show

سیما شو-SEMA Show  برترین نمایشگاه خودروی تخصصی محصولات خودرو در جهان است. این درخشان ترین ذهن ها و داغترینمحصولات صنعت ارائه می دهد.        

نمایشگاه خودرو SEMA در 30 اکتبر - 2 نوامبر 2018 در مرکز کنوانسیون لاس وگاس واقع در 3150 پارادیز جاده، لاس وگاس، NV 89109 

نمایشگاه SEMA 2017 بیش از 70،000 خریداران داخلی و بین المللی را جذب کرد. نمایش ها به 12 بخش تقسیم شده اند و یک نمایشگاه جدید محصولات دارای نزدیک به 3،000 قطعات، ابزار و قطعات جدید معرفی شده است. علاوه بر این، نمایش SEMA ارائه می دهد شرکت کنندگان با سمینار آموزشی، تظاهرات محصول، رویدادهای خاص، فرصت های شبکه و ... 

The SEMA Show takes place October 30 - November 2, 2018 at the Las Vegas Convention Center located at 3150 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109. The SEMA Show is the premier automotive specialty products trade event in the world.

sema2018