فهرست محصولات بر اساس برند روپس-RUPES

دستگاه پولیش اوربیتال RUPES مارک 3


طیف وسیع از دستگاه پولیش بدنه خودرو اوربیتال روتاری ونانو | انواع پولیش حرفه ای دیتلینگ RUPES BIGFOOT| RUPES IRAN.
ساخته شده در ایتالیا

MADE IN ITALY


روپس ایران


محصولات کمپانی روپس-RUPES


کیفیت اول قبل از اینکه به بازار برسد، هر دستگاه روپس RUPES یک مجموعه گسترده ای از ارزیابی های فنی دارد. عملکرد موتورها در برنامه های کاربردی سنگین، تعادل، مصرف انرژی و مقاومت در برابر اثرات، تنها نمونه ای از الزامات استاندارد است که از طریق آن محصولات جدید روپس-RUPESBIGFOOT باید تحمل کنند.