فهرست محصولات بر اساس برند الف-elf

توصیه منحصر به فرد، در سراسر جهان lubricant فعال برای 47 سال

مشارکت رنو / الف در دسامبر 2014 برای 5 سال آینده (2015 تا 2019) تمدید شد. برای 47 سال گذشته، رنو توصیه کرده است استفاده از روغن های الف را به کل شبکه و مشتریان خود در سراسر جهان توصیه کند. توصیه این است:

این به ویژه امکان دسترسی به روغن های مورد تایید ELF را در اغلب شبکه های RENAULT در سراسر جهان فراهم می کند. وسایل نقلیه RENAULT از این توصیه های روغن های ELF استفاده می کنند. این نشان دهنده اعتماد RENAULT در روانکاری ما است، که ما به لطف روابط فنی عمیق و پایدار به دست آورده ایم: ELF شریک فنی مرجع RENAULT است.

ELF launches EVOLUTION FULL-TECH VSX 0W-20, the new fuel-economy product with the latest standards of Volkswagen